• The Finnish Commitee For European Security

    Suomen Toimikunta Euroopan Turvallisuuden Edistämiseksi

  • STETE - ESITTELY

Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi – lyhyesti STETE – edistää turvallisuuspoliittista debattia ja tietoutta järjestämällä muun muassa seminaareja ja konferensseja sekä julkaisemalla ajankohtaisiin turvallisuuspoliittisiin aiheisiin liittyviä julkaisuja. Eri poliittiset puolueet vetävät yhdessä vuonna 1970 perustetun järjestön toimintaa.

STETE näkee turvallisuuskysymykset laajasti painottaen myös niiden inhimillistä ulottuvuutta. STETEn tilaisuuksiin osallistuukin laaja joukko suomalaisia ja kansainvälisiä toimijoita, mm. poliitikkoja, virkamiehiä, eri järjestöjen edustajia, tutkijoita ja lehdistöä. Etenkin lähialueyhteistyö ja pohjoinen ulottuvuus ovat nousseet yhdeksi STETEn tärkeimmistä tehtävistä ja toiminta-alueista. STETE koordinoi Pohjoismaisen turvallisuuspoliittisen foorumin (Nordic Forum for Security Policy) työtä järjestäen laajoja keskustelufoorumeja lähialueillamme liittyen ajankohtaisiin kysymyksiin. 

Viimeksi foorumi kokoontui Liettuan Vilnassa vuonna 2012, ja sitä ennen VenäjälläPietarissa 2010, Ukrainassa Kiovassa, Venäjällä Pihkovassa  ja mm. Gdanskissa Puolassa.

Vuodesta 2009 lähtien STETE on julkaissut englanninkielistä vuosikirjaa, Perspectives on European Security. Tietoa vuoteen 2008 saakka julkaistusta lehdestä löydät täältä: OSCE Review – European Security.

STETE pyrkii tiedottamaan myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöETYJiin ja sen toimintaan liittyvistä asioista.