• The Finnish Commitee For European Security

    Suomen Toimikunta Euroopan Turvallisuuden Edistämiseksi

  • STETE - ESITTELY

STETEn toiminta perustuu turvallisuuskäsityksen ymmärtämiseen laajassa perspektiivissä, ja eritoten turvallisuuskysymysten inhimillisen puolen painotukseen. Laajapohjaisten kansainvälisten seminaarien lisäksi järjestetään kotimaassa keskustelutilaisuuksia, seminaareja, kirjan julkistamisia ja lehdistötilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, jotka liittyvät Euroopan turvallisuuteen ja vakauteen. 

STETE koordinoi muun seminaaritoiminnan lisäksi Pohjoismaisen turvallisuuspoliittisen foorumin työtä järjestäen keskustelufoorumeja lähialueillamme liittyen ajankohtaisiin kysymyksiin. Viimeksi foorumi kokoontui Vilnassa, Liettuassa vuonna 2012, ja sitä ennen Pietarissa, Venäjällä huhtikuussa 2010. Seuraava foorumi järjestetään vuonna 2014 pohjois-Norjassa, Tromssassa arktisista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.

STETE seuraa ja tiedottaa myös ETY-prosessin etenemisestä. Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 40 vuotta ETYKin Helsinki-sopimuksen allekirjoittamisesta. Irlannin puheenjohtajakaudella 2012 on lanseerattu Helsinki +40-prosessi, jonka tavoitteena on luoda visio Etyjin tulevalle toiminnalle. Etyjin tulevan puheenjohtajamaan Sveitsin aloitteesta yleiskokous hyväksyi osana Monacon loppuasiakirjaa päätöslauselman Helsinki+40. Päätöslauselmassa korostetaan, että Etyjin pitää löytää roolinsa muuttuvassa turvallisuustilanteessa, laatia strateginen visio ja keskittyä olennaiseen sekä tarpeeseen aikaansaada järjestölle peruskirja (Constituent document). Yleiskokous hyväksyi yksimielisesti Suomen valtuuskunnan viisi muutosehdotusta. PäätöslauselmassaTurvallisuuden vahvistaminen Etyj-alueella viitataan Etyjin ensisijaiseen tehtävään edistää rauhaa ja vakautta alueella ja painotetaan, että millään jäsenmaalla tai maaryhmällä ei voi olla korostetumpaa roolia Etyj-alueen vakauden ja rauhan turvaamisessa. Kaikilla mailla on oikeus itsenäisesti päättää turvallisuusratkaisuistaan; liittyä tai olla liittymättä järjestöihin ja/tai liittoutumiin.

Päätöslauselmassa korostetaan YK:n turvaneuvoston päätöslauselman 984 (1995) täytäntöönpanoa. Turvallisuutta ei voi vahvistaa toisten valtioiden kustannuksella. Turvallisuusdialogissa olisi huomioitava myös ei-liittoutumattomien maiden oikeudet. Etyjin turvallisuusdialogia olisi vahvistettava ja olisi tehtävä enemmän luottamusta lisäävien toimien edistämiseksi. Etyjin kokemuksia ja arvoja tulisi jakaa Etyj-alueen ulkopuolisille maille, jotka tätä toivovat. Yhteistyötä mm. YK:n, Naton, EN:n ja Collective Security Treaty Organisationin sekä muiden relevanttien järjestöjen kanssa olisi kehitettävä.

Etyjin Helsinki asiakirjassa (1975) tunnustetaan samat oikeudet kaikille valtioille koosta riippumatta. Globaalit haasteet vaikuttavat kuitenkin eri tavalla (raskaammin) pieniin valtioihin, minkä takia ne tarvitsevat tukea. Päätöslauselmassa Pienten valtioiden merkitys Etyjissä korostetaan, että pienten valtioiden on tehtävä enemmän saadakseen äänensä kuuluviin globaalissa ympäristössä.

Lisää tietoa Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan vuosikertomuksessa.