• The Finnish Commitee For European Security

    Suomen Toimikunta Euroopan Turvallisuuden Edistämiseksi

  • STETE - ESITTELY

Vuodesta 2009 lähtien STETE on julkaissut englanninkielistä vuosikirjaa ”Perspectives on European Security”.

Vuosikirjan tarkoituksena on raportoida STETEn toiminnasta sekä kyseessä olevan vuoden aikana järjestettyjen seminaarien teemoista. Vuosikirja koostuu seminaaripuhujien sekä muiden asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista, seminaarivalokuvista sekä STETEn seminaariyhteenvedoista. Kirjan tarkoitus on toimia myös yleisempänä tietopakettina STETEn toimialaan liittyvistä aiheista, joita on käsitelty kuluneen vuoden aikana.

STETEn vuosikirja Perspectives on European Security 2013 on julkaistu.

Perspectives on European Security -kirjojen 2009 – 2011 sekä 35-vuotishistoriikin sisällysluettelot löydät klikkaamalla alla olevia kirjojen kansikuvia. Vuoden 2012 vuosikirja löytyy täältä: Perspectives on European Security 2012.

STETE julkaisee myös Pohjoismaiseen turvallisuuspoliittiseen foorumiin littyen englanninkielistä verkkojulkaisua joka alustaa seuraavan kerran järjestettävän foorumin teemoja.

STETE julkaisi vuoteen 2008 asti englanninkielistä ETYJ-bulletiina OSCE Review – European Security. Bulletiini ilmestyi neljä kertaa vuodessa tarjoten suomalaisen ja pohjoismaisen näkökulman Euroopan turvallisuuteen.